NYHEDER

Referat af Infomøde, ICONIC Cheerleaders Aalborg

Søndag d. 17.3, kl. 17.00 i Gigantium


TAK!

Først: tusind tak for et flot fremmøde. Tak fordi I tog jer tid til at bruge en søndag aften på at lytte på de tanker og ideer, vi i ICONIC Cheerleaders Aalborg har for Cheer i fremtiden. Og ikke mindst tak for alle jeres spørgsmål og gode input.


Hvad vil vi?

- Etablere en selvstændig forening med entydigt fokus på Cheer – Udenfor GymAalborg

Det betyder, at I skal melde jer/jeres børn ud af GymAalborg og ind i ICONIC Cheerleaders Aalborg (se nedenfor).


Hvorfor et selvstændigt ICONIC Cheerleaders?

- Størst af alt er glæden ved Cheer! God kultur og mere fællesskab er vores primære ledestjerne

- Fordi vi elsker Cheer! Vi vil understøtte vores børn, unge og trænere i individuel Cheerfaglig udvikling – både som individuel udøver og som hold

- Cheerleading er en konkurrencesport, og vi er en forening som vil konkurrencesporten. Konkurrencer og rejser skal prioriteres fordi vores udøvere elsker at komme afsted og virkelig får nogle fantastiske, mindeværdige og lærerige oplevelser her


Klubkontingent

- Kontingentet skal fremadrettet fastsættes på den årlige generalforsamling. Vi vil kunne drive klubben til langt lavere driftsomkostninger end hidtil, og derfor vil vi også kunne investere flere midler i klubbens udvikling og aktiviteter. For bestyrelsen i ICONIC Cheerleaders Aalborg er det vigtigt at alle har råd til at gå til Cheer.


Udmeldelse / Tilmelding

Udmeldelse til GymAalborg: Kasserer@gymaalborg.dk

Jf. foreningen GymAalborgs vedtægter har I 30 dages opsigelse.

Indmeldelse ICONIC Cheerleaders Aalborg er åben. I skal melde jer ind på de hold I allerede er tilmeldt på nuværende tidspunkt. TILMELDING | Iconic Cheerleaders Aalborg

Det er ikke et krav at være meldt ind inden fremmøde den 2.april, men vi tillader os at opfordre til dette. (Jf. en lettere forretningsgang i forhold til bl.a.: DAFF – Sponsorater – Dialogen med GymAalborg – Klubbens Økonomi)

Træningstider er for resten af denne sæson 1:1 med de tider I allerede har, vi skifter blot lokation


ICONIC Cheerleaders Aalborg kontingent (1. April – 28. juni 2024)

Kontingentet for resten af sæsonen er for hvert hold offentliggjort på Iconiccheerleadersaalborg.dk, og betales i én rate ved indmeldelse.

Vi har valgt at fastholde det niveau I kender fra GymAalborg.

Qua den væsentligt lavere driftsomkostning ved vores faciliteter i Gigantium, vil vi på sigt kunne tilbyde en slags ”all inclusive” model, hvor mange udgifter indeholdes i medlemskontingentet; f.eks. dragter, ekstra træninger, tilskud til konkurrencer, samt uddannelse af trænere.


Vores værdier i bestyrelsen i ICONIC Cheerleaders Aalborg:

Gennemsigtighed - Forudsigelighed – Forældresamarbejde

Gennemsigtighed:

- Regnskab og Budgetter vil være tilgængelige for klubbens medlemmer, så der er gennemsigtighed i forhold til, hvad jeres kontingent dækker

- Bestyrelsesmøder afholdes fast en gang om måneden med mulighed for, at medlemmer kan sende forslag til dagsordenen

- Alle referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres. Således sikres gennemsigtighed i forhold til hvem der har deltaget, og hvad der er drøftet og besluttet

Forudsigelighed

- Konkurrencer og aktiviteter ligger klar ved sæson-opstart som en naturlig del af årshjulet

- Vi prioriterer fyldestgørende og rettidig kommunikation


Forældresamarbejde

- Forældresamarbejde og frivillighed er en kritisk forudsætning for en veldrevet forening

- Bestyrelsen er ulønnet. Det mener vi den SKAL være. Men - I det ligger der også en naturlig begrænsning af hvor mange opgaver bestyrelsen kan påtage sig

- ICONIC Cheerleaders Aalborg vil gerne oparbejde et tæt samarbejde med alle forældre. Derfor har vi etableret en udvalgsstruktur, hvor man som forældre/udøver har mulighed for at bidrage alt efter interesser og kompetencer – i afgrænsede og veldefinerede opgaver


Udvalgsstruktur

For at sikre kontinuitet og bygge bro mellem udvalg og bestyrelse, har hvert udvalg en repræsentant fra bestyrelsen. Har I, som forældre, lyst til at høre mere om et eller flere udvalg, er I meget velkomne til at skrive til: bestyrelse@iconiccheerleadersaalborg.dk.

Vi vil meget gerne have udvalgene besat så hurtigt som det kan lade sig gøre, og der mangler hænder i alle udvalg.


Sponsorudvalg: Sisse (Bestyrelsesmedlem)

Sponsorudvalget har til opgave løbende at søge kommunalt tilskud, sponsorater ved fonde, samt sponsorater ved private virksomheder der ønsker at støtte den lokale idræt.


Udvikling, kultur & Personale udvalg: Gitte (Bestyrelsesmedlem)

Udvikling og god kultur skal sammen med personalesammensætning gå hånd i hånd. Vi har valgt at alle medarbejdere i ICONIC Cheerleaders Aalborg har én personaleleder – Gitte - som derfor også sidder i spidsen for dette udvalg.


Konkurrenceudvalg: Marlene (Formand), Wilma (Suppleant)

I konkurrenceudvalget planlægger vi alt omkring konkurrencer, tilmelding, kommunikation, transport, overnatning, rejseansvarlige og generalprøver. Alt det der skal til, for at vi kan understøtte de rejser, som betyder så meget for vores udøvere.


Aktivitetsudvalg: Johan (Kasserer)

I aktivitetsudvalget planlægger vi fællesaktiviteter, som ikke direkte har noget med Cheer at gøre. Det kan være kirkebesøg ved konfirmationer, sommer/juleafslutning, m.m.


Hal & Facilitetsudvalg: Jette (Bestyrelsesmedlem)

I Hal & Facilitetsudvalget håndterer vi faciliteterne omkring Cheer, for eksempel halbookinger, indkøb af udstyr (som pomponer), dragter, klubtøj, samt andre nødvendige træningsredskaber.


SoMe & Marketing: Marlene (Formand)

Dette udvalg har til formål at tegne klubbens image på hjemmeside, sociale medier, og via marketing generelt. Målet er at gøre opmærksomme på os selv, for at øge volumen i antal medlemmer, hvilket er en forudsætning for, at vi kontinuerligt kan udvikle klubben.


Udeståender som der pt arbejdes på:

  • DAFF Licenser skal for hvert medlem overdrages fra GymAalborg til ICONIC. Vi er på vegne af alle medlemmer i dialog med DAFF om dette. Ligeledes har vi anmodet om dialog med GymAalborg, og planlægger et møde snarest.
  • Konkurrencedragter er i dag ejet af GymAalborg. Vi har også anmodet GymAalborg om dialog i forhold til dette. Målet er, på vegne af alle medlemmer, at overtage dragterne og dermed den depositumsforpligtigelse I har bundet jer til i den forbindelse.


ICONIC Cheerleaders Aalborg - Bestyrelsen vender tilbage med yderligere information omkring udeståender, så snart vi ved noget konkret.


Tak for et godt møde, og velkommen i ICONIC-FAMILY

_________________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 12. april 2024:


Kære forældre og udøvere


ICONIC GÅR SOLO

Iconic Cheerleaders Aalborg har valgt at stoppe samarbejdet med GymAalborg – og fortsætte under egen klub og bestyrelse med fokus på cheerleading, fællesskab og udvikling


HVOR OG HVORNÅR?

Vi åbner dørene i Gigantium fra tirsdag d. 2. april 2024.

Alle hold fastholder deres nuværende træningstider og trænere, med mindre tilpasninger.


INFOMØDE

Alle forældre/Udøvere inviteres til infomøde i Gigantium søndag den 17. marts, klokken 17.00 – Hvor der også vil være mulighed for at se vores nye træningshal.

Vi mødes i forhallen, ved svømmehallen.

Er der spørgsmål forud for/eller efter mødet, er I velkomne til at kontakte formand, Marlene Schytte på telefon 20993725.

For yderligere praktisk information: iconiccheerleadersaalborg.dk


HVORFOR GØR VI DET?

Vi har, i Iconic Cheerleading Aalborg et stort ønske om en klub med entydig fokus på cheerleading, med plads til udvikling og udvidelse. Al økonomisk overskud fra klubben geninvesteres i Cheerleading, bl.a gennem tilskud til fælles aktiviteter på tværs af hold, prioritering af træner uddannelse og korrekt Cheer-udstyr.

Vi vil i samarbejde med det trænerteam I kender i dag, fokusere på at levere træning på et cheerfagligt højt niveau.

Vi vil prioritere kommunikation, gennemsigtighed og forudsigelig planlægning.


HVEM ER VI?

Bestyrelsen er ulønnet, og sammensat af top engagerede Cheer-forældre.

Marlene Schytte (Formand)

Johan Seimann (Kasserer)

Jette Amandusson (Bestyrelsesmedlem)

Sisse Christensen (Bestyrelsesmedlem)

Gitte Hougaard Salling (Bestyrelsesmedlem)

Wilma Walther-Hansen (Suppleant)


KONKURRENCER RESTEN AF SÆSONEN

Vi planlægger 2 konkurrencer frem mod sommerferien, samt fælles sommerafslutning.

DM 01.06.24 (Århus)

SALC 15.06.24 (Hamburg)


DET PRAKTISKE!

I opsiger jeres børn/dig selv i GymAalborg senest pr. 29. marts og melder dem/dig ind i Iconic Cheerleaders Aalborg (Information vedr. indmeldelse kommer senest 17. marts)


Håber vi SES ! Cheer kærlige hilsnerIconic Cheerleaders

FIND VEJ TIL

SEMINARLOKALET